การขออนุญาติทำงานต่างด้าวลาว

ขณะนี้ทางรัฐบาลไทย ได้ทำการตกลงกับกระทรวงแรงงานลาว เรื่องการพิสูจน์สัญชาติคนลาวแล้ว ทางกรมจัดหางานได้ทำการรับเอกสารทีต้องลงทะเบียนขออนุญาติทำการพิสูจน์สัญชาติ แต่การอธิบายในเรื่องการกรอกเอกสารไม่ชัดเจน เพราะว่าส่วนใหญ่นั่งเทียนคิด แล้วคิดแบบผู้บริหารซึ่งมีผลประโยชน์หรือไม่เข้าใจในขั้นตอนการอธิบาย จึงให้ประชาชนที่ไปยื่นเอกสารนั้น ไม่สามารถไปยื่นครั้งเดียวเสร็จ แม้แต่คนที่เชี่ยวชาญคือหมายถึงไปบ่อย ก็ยังกรอกผิด การอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ ก็ต้องมาลงพื่นที่ คิดว่าตัวเองเป็นชาวบ้าน แล้วนึกคำถามง่ายๆ สิว่า ชาวบ้านจะถามอะไรบ้าง แล้วก็เขียนคำอธิบายให้ขัดเจน มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอกสารใหม่ ซึ่งต้องเสียเวลาใหม่อีกหลายรอบ ซึ่งผมไปทีสำนักจัดหางานมา เห็นคนไม่ไม่ต่ำกว่า3-4 รอบเลยที่มาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถบอกรายละเอียดให้ได้หมดหรอก เพราะคนถามมันเยอะ ถ้าทำการอธิบายให้ดีอย่างละเอียดทั้งในเว๊ปไซด์ หรือ บล๊อคส่วนตัวก็ได้ หรือว่าจะทำเป็นบอร์ด ติดคำอธิบายอย่างละเอียด จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานน้อยลงอย่างมากเลย การจัดการที่ดีจะทำให้ลดการงานที่ซ้ำซ้อนไปได้อย่างมาก

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s