การต่ออายุแรงงานต่างด้าวปี55และเอกสารที่ใช้ในการยื่นต่ออายุต่างด้าว

ไปต่ออายุคนงานต่างด้าวที่หมดอายุการทำงานวันที่8/7/2555 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ แต่ได้ยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่ดูเอกสารแล้วก็บอกว่าเกือบครบ แต่ขาดในตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเท่านั้น เราก็ถามว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวมันไม่มีปัญหาเรื่องใบอนุญาติทำงาน เจ้าหน้าที่แจ้งว่า บุคคลต่างด้าวที่ต่ออายุแรงงานต่างด้าวในเดือนมิถุนายนถึงกรกฏาคมปี 2554 ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้ต่ออายุได้ถึงเดือนตุลาคม2555 ดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอน เอกสารของคุณครบแล้ว ถ้าครั้งหน้ามาก็เอาใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลมาด้วยก็เรียบร้อยแล้ว เราก็บอกว่าเราโทรไปขอตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลประชาธิปปัตย์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รับจองตรวจร่างกายทางโทรศัพท์แล้ว ให้แรงงานต่างด้าวไปนัดด้วยตัวเอง(เป็นอะไรที่แปลกมาก เพราะนัดทางโทรศัพท์สะดวกมาก แต่ต้องให้คนงานไปโรงพยาบาล เพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่อีกเพราะสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไม่รู้เรื่อง) เอกสารที่ต้องใช้นัดคือ

 1. สำเนาทร.38./1 ของตัวลูกจ้าง
 2. สำเนาพาสสปอร์ตแรงงานต่างด้าว
 3. และสำเนาใบโควตานายจ้าง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้าง(ให้เอาไปเพื่อเพราะเจ้าหน้าที่บางท่านต้องการ)

ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำการขอตรวจร่างกาย

เราก็ให้คนงานไปกันเอง กว่าจะนัดได้ก็ประมาณสิบวันกระมังถึงจะได้คิว

เมื่อเราได้ทำใบนัดตรวจร่างกายเราก็รอวันไปรับเอกสารตรวจร่างกายของแรงงานต่างด้าว เมื่อถึงวันนัดเราก็ไปเอาใบตรวจร่างกายของแรงงานต่างด้าวและไปดำเนินการต่ออายุแรงงานต่างด้าวอีกครั้ง เอกสารที่เตรียมไปคือ

 1. เอกสารตท.2 ที่กรอกเสร็จแล้ว
 2. รูปของแรงงานต่างด้าว 3 ใบ
 3. สำเนาใบโควตาทำงานขอนายจ้างปีล่าสุด (เพราะว่าปีนี้ขอประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่นัดรับ 21 สิงหาคม 2555)
 4. ใบรับคำขอของแรงงานต่างด้าวตัวจริง ปีล่าสุด และสำเนาด้วย
 5. ใบเสร็จรับเงินของแรงงานต่างด้าวตัวจริงปีล่าสุด(1900บาท หรือ 3600บาท) และสำเนาเอกสารด้วย
 6. ใบมอบอำนาจของแรงงานต่าวด้าว (ติดอากรแสตมป์ด้วย)
 7. ใบมอบอำนาจนายจ้าง(ในกรณีนายจ้างไม่มาด้วยตนเอง)
 8. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและของผู้รับมอบอำนาจ
 9. เอกสารตรวจร่างกายของแรงงานต่างด้าว

เอกสารทุกอันต้องกรอกให้เสร็จและรับรองสำเนาเอกสารด้วย คนงานลาวสามารถต่ออายุได้ถึงสิ้นปี2555เท่านั้น (เสียเงินค่าต่ออายุ1000บาท)  โดยต้องไปขออนุญาตไปทำพาสสปอร์ตที่สถานฑูตลาวก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการต่ออายุต่อได้ และในกรณีคนงานพม่า ถ้ามีพาสสปอต์ต้องไปต่ออายุวีซ่าที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง โดยต้องไปติดต่อที่สำนักจัดหางานเพื่อเสียเงิน 100  บาทเพื่อขอต่อวีซ่า ถ้าไม่ได้ใบเสร็จ100 บาท ก็ไม่สามารถไปต่อวีซ่าได้ (เอกสารที่ขอใบเสร็จ100 ก็เป็นเอกสาร ตท2) ถ้าได้ใบร้อยก็ให้ไปต่อวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ที่สำนักตรวจคนเข้าเมืองโดยกรอกเอกสาร  คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ( ตม. 7 ) ให้เอาแรงงานต่างด้าวไปด้วย ถ้าไม่เอาไปเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเพิ่มเติม500 –1000บาท แม้มีเอกสารใบมอบอำนาจแล้วก็ตาม เอกสารที่ต้องใช้ลืมไปแล้วว่าเรียกอะไร แต่รู้ว่าต้องใช้รูปถ่าย 2 ใบด้วย เมื่อยื่นต่อวีซ่าเสร็จก็ให้ไปยื่นขออนุญาตทำงานที่สำนักจัดหางานได้เลยครับ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s