การยื่นต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าวลาว56

หลังจากที่ครั้งก่อนได้เกริ่นไป แล้วก็เมื่อวานก็ไปเก้อ เพราะเจ้าที่ที่รับโทรศัพท์กับบอกแบบง่าย ๆ เราก็พยายามเตรียมเอกสารไปให้ครบ แต่ก็ไม่รอด เมื่อเช้าตั้งหลักอย่างดี ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างแล้วก็ทำให้ดีที่สุด อันนี้เล่าจากประสบการณ์โดยตรง ไม่อยากให้เพื่อน ไปที่สำนักจัดหางานกันหลายรอบ ขนาดวันนี้ไปถาม เจ้าหน้าที่สามท่านตอบไม่เหมือนกันสักคนเลย แต่ดีเราเตรียมเอกสารไปพร้อม (ประมาณว่าเอาไปเพื่อนั่นแหละ)  จะเล่าตั้งแต่การเตรียมเอกสารเลยแล่้วกัน ผมไปยื่นทีสำนักจัดหางานปทุมธานี้ครับ

อันดับแรกไปดาวน์โหลดเอกสารจากที่นี่ เอกสารสำหรับยื่นเพื่อขออนุญาติทำงานของคนลาวน่ะครับ ผมเน้นว่าคนลาว เพราะมันเป็นสัญญาที่เป็นภาษาไทย และลาว ให้ดาวน์โหลดมาหนึ่งชุดก่อน (เอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดสี่ชุดครับ)  ถ้าต้องการเอกสารของกัมพูชา ก็ดาวน์โหลดกันที่นี่ครับ  เอกสารยื่นต่างด้าวกัมพูชา และอีกอันคือ เอกสารของพม่า ครับ   การกรอกเอกสารยื่นอับดับแรก หนังสือแสดงความต้องการลาว เขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ครับ  ชั่วโมงการทำงานปกติ ให้เขียนไป แปด hours/ days ค่าแรงงาน 9000 บาท/เดือน วันหยุดประจำปี 30 day/year

เน้นว่าเอกสารที่กรอกอย่าพึ่งเซ็นชื่อน่ะครับ เพราะเดี๋ยวต้องเอาไปถ่ายเอกสารครับ

แบบบัญชีแสดงรายชื่อ เอกสารชุดที่สองนี้ ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เน้น English Version Only อันนี้เมื่อวานผมกรอกเป็นภาษาไทย แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไร แต่วันนี้เจ้าหน้าที่อีกคนบอกต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เฮ้ย แต่ก็ไม่เป็นไร อาศัยเขียนเพิ่มเอาที่หลัง  เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งชุด อย่าพึ่งเซ้นลายเซ็นต์ข้างล่าง นะครับ เดี๋ยวต้องเอาไปถ่ายเอกสาร เพื่อจะได้สะดวกในการยื่นเอกสารครับ

 

ชดต่อไปเป็นสัญญาจ้างที่เป็นภาษาลาว อันนี้ก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน ครับ ถ้าไม่รู้่อ่านว่าอย่างไรก็ไปดูสัญญาจ้่างที่เป็นภาษาไทย อันนี้ครัย สัญญาจ้างแรงงาน แล้วก็เขียนให้ดี เช่นทำงานวันล่ะ 8 hour/day holiday 1 day /week  ถ้้าทำงานเกินก็ให้ชั่วโมงล่ะ100 บาท เขียนไปเถอะประมานอย่าเอาเปรียบเขา กรอกเสร็จก็อย่าพึ่งเซ็นต์เอกสารน่ะครับ ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และพยาน

 

ใบชีวประวัติเป็นภาษาลาว อันนี้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ครับ กรอกให้มากที่สุดเท่าท่จะกรอกได้ อย่างเช่นผมถามคนงานลาวเขาไม่รู้เลขที้บ้านว่า บ้านเลขที่เท่าไหร่ แต่บอกแค่เมือง และจังหวัดได้  ชื่อพ่อแม่ เบอร์คนที่ติตต่อได้ที่ลาว  กรอกเสร็จก็อย่างพึ่งให้แรงงานต่างด้าวทำอะไร เดี๋ยวต้องมาถ่ายเอกสาร แล็วเซ้นต์ทีเดียวเลย

 

ต่อไปเป็นใบชีวะประวัติเป็นภาษาไทย อันนี้กรอกเป็นภาษาไทย กรอกเสร็จก็อย่างพึ่งเซ้นเหมือนเดิมครับ

 

ให้แรงงานลาวถ่ายรูป 4*6 cm ให้ใส่เสื้อเชิ้ตมีปก พื้นหลังรูปเป็นสีขาว ต้องให้ทั้งหมด 8 ใบ

 

นำเอกสารที่กรอกแล้วทั้งหมดไปถ่ายเอกสารมา เพิ่มชุดล่ะ 3 ใบ หลังจากนั้นก็นำมาเซ็นต์ชือทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง พยานครับ รูปก็ติดตามที่เขาให้ติดครับ ถ้าลูกจ้างเซ้นต์ชื่อไม่เป็นก็ให้ใช้ปัํมนิ้วโป้งทั้งสองน้ิวในลายเซ็นต์ของลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างหรือแรงงานลาวเขียนชื่อเป็นก็ให้เขียนชื่อครับ

 

ถ้าเป็นรูปบริษัทต้องใช้ตราปั๊มของบริษัทปั๊มบริเวณชื่อนายจ้างด้วย

 

เอกสารที่สำคัญที่ต้องใช้ในการยื่น

 1. ใบโควต้าของนายจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
 2. ใบทร.38/1 ของแรงงานต่างด้าว
 3. ใบมอบอำนาจของแรงงานต่างด้าว ในกรณีที่ต่างด้าวไม่มาด้วยตัวเอง ติดอากรสแตมป์ สี่ ชุด ชุดล่ะ 10 บาท
 4. ใบมอบอำนาจของนายจ้างในกรณ๊ที่นายจ้างมอบอำนาจมาให้ พร้อมติดอากรสแตมป์ 10 บาท สี่ชุด
 5. ใบสำเนาบัตรประชาชนนายจ้างแลธผู้รับมอบอำนาจ
 6. แผนที่ที่ตั้งสำนักงานที่ทำงาน (อันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้)

ผมไปยื่นเอกสารวันนี้ก็ตามที่กล่าวมาแล้ว แล้วก็สามารถผ่านเกณฑ์จนเจ้าหน้าที่ อนุญาติให้ผ่าน แล้วนัดรับเอกสารพื่อไปยื่นที่ศูนย์เบ็ตเสร็จ หลัง มหาวัทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ในวันที่ 13 March 2013

เพื่อนทำตามนี้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับ ครั้งต่อไปมีอะไรจะมาบอกกันต่อ เห็นเหนื่อยเหลือเกิน ขนาดผมว่าชำนาญแล้วยังต้องสองรอบ ถ้าไม่ชำนาญ ผมว่าอย่างน้อย ไปสี่รอบแน่นอน ร้อยเปอร์เนต์ครับ

 

ชุดต่อไป

 

Advertisements

10 Responses to การยื่นต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าวลาว56

 1. K'c says:

  ถึงคุณเจ้าของบลอค
  สงสัยคะ ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้หรอคะ เห็นว่าในเอกสาร ประวัติคนงาน(ทั้งฉบับภาษาลาว-ภาษาไทย) ด้านล่างระบุว่าให้เขียนเป็นตัวอักษรลาวอะคะ
  ยังไงตอบด้วยนะคะ เพราะมีน้องคนงานลาวแต่เขียนไม่ได้คะ
  แล้วบัญชีรายชื่อคนงานต้องเปนภาษาไทยหรืออังกฤษคะ

 2. paplearn says:

  คนลาวบางท่านเขียนเป็นภาษาลาวไม่เป็นครับ อย่างเช่นคนงานผมเป็นต้น ขนาดให้อ่านก็ยังอ่านไม่คล่อง ถ้าเกิดเขียนภาษาลาวได้ก็เขียนไป แต่ผมได้กรอกเป็นภาษาไทยในตอนแรก เจ้าหน้าที่บอกว่า สถานฑูตลาวอ่านภาษาอังกฤษได้ค่ะ เขาอ่านภาษาไทยไม่ออก ดังนั้นให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ผมเลยต้องมานั่งแก้อีกครั้งหนึ้่ง ส่วนรายชื่อคนงานก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษครับ เน้นน่ะครับว่า ให้กรอกเอกสารชุดเดียวแล้วไม่ต้องเซ็นต์ชือ กรอกเสร็จเเล้วไปถ่ายเอกสาร ชุดที่กรอกเสร็จ เอกสารมันจะได้เหมือนกัน แล้วค่อยมาเซ้ื่อที่หลังครับ แล้วเรื่องรูปก็อย่างลืมว่าต้องเป็นรูปคนลาวพื้นรูปสีขาว และ คนงานต้องใส่เสื้อเชิ้ตให้ดูสุภาพนะครับ ไม่งั้นเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารไม่ให้ผ่านครับ

 3. K'c says:

  พอจะเข้าใจแล้วคะ
  1.อย่างนี่เอกสารทั้งตัวลาวและไทยกรอกเป็นภาษาอังกฤษได้เลยมั้ยคะ หรือกรอกอังกฤษอันไทยอันคะ แล้วค่อยให้น้องเซ็น ใช่มั้ยคะ
  2.กรอกเอกสารเสร็จ แล้วทุกชุดให้เอาไปถ่ายเอกสารก่อนนำมาเซ็นชื่อใช่มั้ยคะ เค้าจะใช้สำเนากี่ชุดคะ จะได้ทำไปเผื่อคะ
  3.ส่วนเอกสารสัญญาจ้างภาษาลาวต้องมีมั้ยคะ ในเวบมีให้โหลด แต่พอไปขอเอกสารที่สำนักงานเขตเค้าให้มา1ชุด มีแค่
  1.หนังสือแสดงความต้องการคนงานลาว
  2.แบบบัญชีรายชื่อคนงานลาว
  3.แบบชีวประวัติคนงาน มีภาษา ลาว-ไทย อย่างละแผ่น
  แต่ไม่มีสัญญจ้างที่เป็นภาษาลาวแบบในเวบคะ
  4.หลังจากยื่นผ่านแล้ว เห็นว่าต้องไปรับเอกสารที่จุดone stop service มีแค่ที่ปทุมธานีนิใกล้สุดแล้วปะคะ แล้วจำเป็นมั่ยคะว่าคนงานต้องไปรับเอง สามารถทอบอำนาจให้เราไปแทนได้มั้ยคะ

  ยังไงรบกวนตอบด้วยคะ อยากได้คำปรึกษาจริงๆคะขอบคุณนะคะ

 4. paplearn says:

  1. เอกสารลาวให้กรอกภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทย แบบบัญชีรายชื่อแรงงานลาวที่ต้องการจ้าง กรอกเป็นภาษาอังกฤษครับ
  2. ใช่ครับ สำเนาใช้ 3 ชุด + ชุดจริง 1 ชุด รวมเป็น 4 ชุุด
  3. ต้องมีครับ หาตามเน็ต ไม่ก็บล๊อคที่ผมเขียนไว้ก็มีลิงค์เพื่อไปดาวน์โหลดมาครับ กรอกให้เสร็จแล้วไปถ่ายเอกสารตามที่บอกครับ แล้วค่อยเซ้น ครับ เจ้าหน้าที่จัดหางานเขาแนะนำมาครับ

  4. มีสองจุดครับคือปทุมธานี ไกล้มหาลัยธรรมศาสาตร์ กับ ขอนแก่นครับ ทั้งประเทศมีแค่นี้ครับ (เหมือนมีอะไรแอบแฝงแปลกดีครับ)
  การยื่นเอกสารทั้งหมดถ้าไม่ไปเอง ก็ให้มีหนังสือมอบอำนาจติดอากร 4 ชุด และ ลูกจ้างก็ต้องมอบอำนาจด้วยครับ 4 ชุด ครับ อย่าลืมติดอากรณ์นะครับ

  เอาตามที่บอกครับผ่านแน่ะ ที่สำคัญ ใบโควต้านายจ้างที่ยังไม่หมดอายุ น่ะครับ สำเนา ทร.38/1 ลูกจ้าง สำเนาบัตรประจำตัวนายจ้างอย่างล่ะ 4 ชุด

 5. K'c says:

  ขอบคุณมากๆคะ ช่วยได้เยอะเลยคะ
  แต่ส่วนนเอกสารภาษาไทยที่เป็นชีวประวัติลูกจ้างกรอก
  ไทยได้มั้ยคะ หรืออังกฤษ ไปเลยให้เหมือนกัน คะ

 6. paplearn says:

  มันมีสองแผ่นทั้ง ภาษาไทย ก็ตอบเป็นไทย ส่วนที่เป็นภาษาลาวก็ตอบเป็นภาษา อังกฤษครับ

 7. K'c says:

  ขอบคุณสำหรับทุดคำตอบนะคะ
  ขอถามอีกหน่อยคะ
  คือว่า คนงานยังไม่เคยมีพาสปอร์ตอะไรเลย
  ไปยื่นทำเรื่องครั้งแรกเลย
  กรณีนี้ต้องมีใบมอบอำนาจมั้ยคะ
  เพราะเห็นว่าต้องใส่หมายเลขประจำตัวต่างด้าว
  แต่คือเค้ายังไม่มีอะไรเลยคะ
  เลยสงสัยว่าต้องมีใบมอบอำนาจมั้ย หรือ
  ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องมีคะ
  ส่วนอากรแสตมป์เราไปซื้ิอที่สำนักงานเขตที่ไปยื่นเรื่องได้มั้ยคะ
  เพราะไม่ทราบว่าจะไปซื้อที่ไหนคะ
  ขอบคุณคะ

 8. paplearn says:

  ต้องมีใบมอบอำนาจครับ ในทร.38/1 มีครับ ถ้าไม่มีเอกสารตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ครับ ต้องลองถามเจ้าหน้าทีดูอีกที ส่วนอากรสแตมป์ก็ไปถามแถวที่ทำเรื่องแรงงานแล้วกันครับ ส่วนใหญ่จะมีขายแต่แพงหน่อย

  ถ้าอยากจะซื้อเยอะ ก็ต้องไปที่สรรพภากร หรือ ไม่ก็สำนักงานที่ดีน ครับ

 9. paplearn says:

  ถ้าไม่มี ทร.38/1 เราต้องถามเด็กว่าเคยมีใบ หรือไปถ่ายรูปที่เขตไหนมาหรือเปล่า แล้วไปขอคัดสำเนาที่เขตนั้น

  อย่างเช่น เด็กผมเคยอยู่ดาวคะนอง ผมต้องไปขอคัดสำเนา ทร.38/1 ที่เขตแถวพระรามสองครับ

  เขตใครเขตมัน เอกสาร ต่างด้าวทางราชการไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้

 10. paplearn says:

  ถ้าหาใบ ทร.38/1 ไม่เจอ ก็อาจจะต้องมีใบขออนุญาติทำงานของปี 55 (work permit) สำหรับ แรงงานต่างด้าวลาว ที่หมดอายุเดือนธันวาคม 55

  เพราะลูกน้องผมปีที่แล้วก็ไปต่อ มันก็มีหลักฐานตัวนี้ครับ แต่ถ้า มี ทร.38/1 แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะเอาแต่ ทร.38/1 ของคนงานครับ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s