การแจ้งแรงงานต่าวด้าวออกที่สำนักจัดหางาน

เอกสารแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานที่สำนักจัดหางาน

เอกสารที่ต้องใช้มี ดังนี้

  1. สำเนาใบ ทร.38/1 ของแรงงานต่างด้าว
  2. สำเนาใบโควต้านายจ้่าง
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
  4. ใบมอบอำนาจของนายจ้าง (ในกรณีที่นายจ้างไม่มาเอง)
  5. เอกสารการแจ้งออกของคนต่างด้าว (เรียกว่าอะไรไม่รู้)

กรณีที่ไม่มีทร.38/1 ก็ไม่สามารถแจ้งออกได้ แม้จะมีสำเนาใบรับคำขอ ตท. 8 หรือ สำเนาใบตรวจร่างกายแรงงานต่างด้าวปีล่าสุดก็ตาม (ยื่นมาแล้ว แต่หาทร.38/1ไม่เจอ สงสัยโดนน้ำท่วมไปแล้ว) เจ้าหน้าที่บอกมาอย่างนี้ครับ ก็เลยยังไม่แจ้งออกครับ ต้องไปขอ ทร. 38/1 ที่เทศบาลหรือเขตใน กทม ก่อนถึงจะได้ แจ้งแรงงานต่าวด้าวออกได้ เหนื่อยเนอะเรื่องเอกสารเนี่ย

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s