ปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

ที่ผ่านมาภาคเอกชนเผชิญปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว ภาคเอกชนพยายามปรับปรุงแก้ปัญหา แต่ที่ผ่านมาพูดอะไรมากไม่ได้ เพราะหลาย ๆ ขั้นตอนที่เกิดปัญหาจากการที่ภาครัฐสร้างกระบวนการให้มีการกินกัน กระบวนการขนแรงงาน การขึ้นทะเบียน เช่น การขึ้นทะเบียนพิสูจน์สัญชาติ ปกติการยื่นเอกสารบอกใช้เวลา 1 วันเสร็จ แต่ขั้นตอนการปฏิบัติจริงต้องเข้าคิวรอใช้เวลา 1 สัปดาห์ถึงจะเสร็จ ถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะ แรงงานต่างด้าวไม่สามารถไปเข้าทำงานได้

 

ที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1391773416

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s