AEC กับการส่งส้มกล่องสายน้ำผึ้งไปต่างประเทศ

วงการผลไม้ปัจจุบันเช่นการส่งส้มกล่องสายน้ำผึ้งส่งออก จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ไม่ดี ว่าถึงเรื่องดีก่อน เดี๋ยวนี้ประเทศไทยวางโครงการเป็นครัวโลก ทำอาหารส่งออกต่างประเทศ ทำผลไม้สดและแห้งส่งออกต่างประเทศจึงทำให้สามารถขายไปได้ทั่วโลก เป็นโอกาสของเกษตรกร เช่นวงการส้มกล่องสายน้ำผึ้ง ทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง เป็นต้น ทำให้ส่งออกด้านการเกษตรของประเทศไทยได้ขายได้ทั่วโลก ราคาด้านผลไม้และข้าวก็ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรของประเทศไทยได้ลืมตามอ้าปากได้ราคาสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม ยิ่งถ้าทำพืชผลเช่นส้มกล่องสายน้ำผึ้งให้สวยก็จะได้ราคาสินค้าดีเพราะการที ทำสินค้าให้มีคุณภาพราคาที่ได้ก็จะสูงตามเพราะผู้ส่งออกสามารถส่งสินค้าไป ประเทศที่สามารถได้ราคาดี ยิ่งต่อไปมี AECก็ยิ่งทำให้สินค้านเอเชียไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้น สินค้าด้านการเกษตรก็จะราคาดี อันนี้เป็นข้อดีของการที่การเปิดการค้าเสรี ส่วนข้อเสียมันก็มีเหมือนกัน ปัจจุบันอากาศโลกมันแปรปรวณเยอะทำให้ฝนฟ้าตกไม่เป็นตามฤดูกาล บางทีฝนก็ตกหนักแล้วทำให้ผลผลิตเสียหาย อย่างเช่นประเทศไทยช่วงปลายปี 2555 ประเทศไทยได้มีฝนตกชุกทำให้น้ำท่วมประเทศเทศไทยอย่างหนักทำให้พืชผลการเกษตร ของไทยเสียหายอย่างใหญ่หลวงเพราะการที่น้ำท่วมประเทศไทยเป็นการท่วมเป็นเวลา นาน ทำให้รากพืชผลการเกษตรเน่า ต้นไม้ตายกันมาก  สวนผลไม้ เช่นสวนส้มทางเหนือที่ส่งส้มกล่องสายน้ำผึ้งส่งออก สวนส้มเขียวหวาน สวนสวนเผือกมัน ที่สู้น้ำกัน ก็ต้องซื้อดิน ซื้อทรายมากันคันกันสวนมีการจ้างรถตักดินกันซึ่งแย่งกันมาก เรียกราคาต่อวันเป็นวันละหลายพันบาท ได้ยินมาว่าเสียเงินหลายล้านบาทในการเสียค่าซื้อดิน เสียค่าจ้างตักอีกหลายแสน ยิ่งตอนหลังน้ำท่วม โรงงานเอย สวนผลไม้เอย สถานที่สำคัญต่างๆ ก็ทำการกัันเทือกสวนไร่นา กันโรงงาน แข่งกันกั้น ก็ยิ่งทำให้ดิน ทรายราคาสูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ำที่จะท่วมอีกต่อไป ในปีนี้ เรียกได้ว่าแค่การจัดการน้ำของประเทศไทยไม่ดี เพราะเคยอ่านมาว่าการจัดการน้ำของประเทศไทยมีสิบกว่าหน่วยงานในการบริหารการ จัดการน้ำ เนี่ยขนาดประเทศไทยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมมาหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่มีการ พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเลย ครั้งนี้ต้องให้พ่อหลวงของเรามาดูแลอีกรอบ  พ่อหลวงของเราท่านเป็นรอบรู้เรื่องการจัดการบริหารน้ำดี ท่านเคยวางแผน เคยตักเคยเตื่อนว่าต้องทำยังไง แต่ผู้บริหารประเทศไทยของประเทศไทยเพิกเฉยก็เลยทำให้ประเทศไทยเจอเหตุการณ์ น้ำท่วมใหญ่แบบปีที่แล้ว ชาวไร่ชาวนา ที่ปลูกส้มกล่องสายน้ำผึ้ง ปลูกข้าว ปลูกพืชที่ลงทุนเยอะ ก็ต้องมาแก้ปัญหาเอาปลายทางซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเดิมมาก ตอนนี้ประเทศไทยต้องหาทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้ได้

การที่ประเทศเปิดการค้าเสรีอย่างนี้การแข่ง ขันเรื่องการทำให้สินค้ามีคุณภาพก็จะสูงขึ้น การลงทุนของประเทศไทยด้านการเกษตร ไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาช้ากว่าประเทศอื่น อย่างเช่นสวนส้มรายใหญ่ที่ส่งส้มกล่องสายน้ำผึ้งไปต่างประเทศต้องลงทุนอย่าง หนักเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธ์ พัฒนาคุณภาพต้องจ้างหนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์เข้ามาเช่วย ปุ๋ยยา ก็ต้องซื้อมาจากต่างประเทศ ส่วนประเทศอื่นๆ ทางรัฐบาลจะให้ภาควิชาการ นักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการปรับปรุงสายพันธ์ ช่วยทำยังไงให้ลดต้นทุน แต่ให้สินค้าออกมาสู่ตลาดได้ อย่างเช่นประเทศอินเดียหรือจีน เขาก็ใช้เทคโนโลยีเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมมาใช้ในด้านการเกษตรทำให้ลดต้น ทุนในการใช้สารเคมีไปมาก แล้วประชากรเขาก็เยอะ พืชผลท่ผลิตออกมาต่อไร่ก็มากขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้สามารถทำการส่งออกได้อีก ตอนแรกๆ ประเทศแทบอียูก็ต่อต้านเรื่องพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมกันมาก แต่ตอนนี้กฎก็เริ่มผ่อนคลายไปเยอะเลย เพราะกลัวว่าประชากรประเทศเขาไม่มีอะไรกินกัน

ประเทศไทยเราก็ได้ส่งส้มกล่องสายน้ำผึ้งส่งออกไปต่างประเทศกันเยอะ ชาวไร่ชาวนาได้ราคาผลผลิตดี ก็ดีใจกันถ้วนหน้า

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s