ถ้อยคำโอ้อวด เรื่องวิตามินและแร่ธาตุ

ถ้อยคำโอ้อวด เรื่องวิตามินและแร่ธาตุ ที่ควรทำความเข้าใจ เมื่อไปหาซื้อวิตามิน ต้องจำได้ว่าผู้ผลิตและคนขายสินค้าเหลานี้ต้องการขายของของตน เช่นเดียวกับการขายผงซักฟอก ขายอาหาร ขายยาสีฟัน หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเท่านั้น จากการสำหวจตลาดวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพอื่นๆ ได้ผลออกมาว่า ผู้ซื้อให้ความสนใจและมีความชอบพิเศษต่อสินค้าที่แสดงฉลากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไ้ดจากธรรมชาติฤทธิ์แรง สูตรสมบรูณ์ชั้นยอด หรือด้วยถ้อยคำอื่นทีสื้อความหมายไปในทางความแรง ฤทธ์แรง หรือมีความเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่ดีจากธรรมชาติ

เนื่องจากคำเหล่านี้ไม่มีนิยามที่แน่ชัดแน่นอน จึงสามารถนำเอามาใช้ได้ตามที่ผู้ผลิตปรารถนา สินค้าบางอย่างให้ความประทับใจในความที่มีฤทธิ์แรงแต่ที่จริงแล้ว สินค้านั้นก็เป็นเพียงหรือเป็นอย่างเดียวกันกับวิตามินรวมหรือวิตามินรวมผสมแร่ธาตุธรรมดาๆเท่านั้นเอง สินค้าบางอย่างตั้งชื่อให้มีความหมายไปในทำนองที่ว่าเป็นสิ่งลดความเครียดหรืเป็นสูตรสำหรับใชัรักษาโดยที่ความจริงแล้วไม่ได้มีคุณสมบัติดังกล่าวอยู่เลย

วิธีเดียวที่เราสามารถแนะนำได้ในเรื่องกระบวนการการตลาดของสินค้าเหล่านี้ก็คือ อย่าไปใส่ใจฟังและปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  • ตัดสินใจไว้ในใจก่อนว่า คุณต้องการวิตามินอย่างไหน (วิตามินรวมผสมหรือไม่ผสมแร่ธาตุ วิตามินสูตรจับออกซิเจน วิตามินบำรุงครรภ์ )
  • เปรียบเทียบฉลาก ดูปริมาณวิตามินซึ่งต้องแสดงร่วมกับเปอร์เซนต์ของค่าประจำวัน ของวิตามินแต่ล่ะอย่าง
  • เทียบราคายี่ห้อต่อยี่ห้อ
  • หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีชื่อแสดงเงื่อนงำ โอ้อวดหรือชื่อที่แสดงตัวอยาหรือส่วนประกอบ
  • ซื้อสินค้าที่สนองความต้องการได้ในราคาต่ำที่สุด


P. 127-128 “วิตามิน” แปลโดย เภสัชกรพิสิฐ วงศ์วัฒนะ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s